مدیریت استفاده از تلفن هوشمند برای دانش آموزان

مدیریت استفاده از تلفن هوشمند برای دانش آموزان امروزه امری مهم است. و از دغدغه های اصلی اولیاء دانش آموزان در این روز ها به شمار می رود.

معرفی سامانه هوشمند سازی مدارس (لوح سیاه)

با دیدن این تیزر متوجه خواهید شد که سامانه هوشمند لوح سیاه چه تاثیراتی بر روی نوع و نحوه تحصیل فرزند شما می گذارد. و به طور خلاصه و کامل با این سامانه آشنا خواهید شد.

روش های تدریس نوین در مدارس هوشمند

آموزش و تدریس یکی از مسائل بسیار مهم نظام هـای تعلـیم و تربیـت اسـت. ما در این مقاله قصد داریم روش های تدریس نوین در مدارس هوشمند را به صورت کلی، مختصر و مفید بازگو کنیم.