نرم افزار های مدرسه ی هوشمند چگونه آموزش را تغییر داده اند؟

نرم افزار های مدرسه ی هوشمند چگونه آموزش را تغییر داده اند؟ نرم افزار های پیشرفته همیشه به عنوان نقطه ی عطفی معرفی شده اند. تاثیرات تکنولوژی مدارس ما را از قبل هوشمند تر می کند زیرا به دانش آموزان …

چگونه یک دانش آموز عالی شویم؟

چطور یک دانش آموز عالی شویم؟ دانش آموز عالی بودن مزایای بیشتری نسبت به گرفتن نمرات خوب دارد. در کوتاه مدت، جایزه مدرسه آنرا برای شما جذاب تر خواهد کرد، و در بسیاری از موارد، می تواند شما را به …

چگونه در مدرسه یک دانش آموز هوشمند باشیم؟

چگونه در مدرسه یک دانش آموز هوشمند باشیم؟ مدرسه پایه و اساس آموزش در همه کشورها است. مدرسه منجر به انتخاب های گوناگون شغلی در زندگی می شود و می تواند به شما در دستیابی به حرفه ای که می …

سامانه هوشمند مدارس

سامانه هوشمند مدارس چیست ؟   مقدمه : خانواده، نخستین نهاد اجتماعی است که تأمین کننده ی نیازهای روانی و جسمانی افراد است. کودک از همان ابتدای شیرخوارگی از محیط خانواده متأثر می شود و در بزرگسالی نیز این تأثیر …